Hvordan beskytte barnet mot alvorlig sykdom

Noe av det viktigste i livet vårt, og som opptar oss aller mest, er våre barns helse. Vi går til store lengder for å sørge for at våre barn har det bra. Dette er en svært positiv trend, barn er nemlig svært sårbare ovenfor eksterne, og interne påkjenninger.

Alle barn er i kontinuerlig utvikling. I en slik situasjon er deres anatomiske og fysiologiske utvikling underveis, og de vil for eksempel i en medisinsk krise ikke kunne oppnå sirkulatorisk eller respiratorisk kompensasjon sammenlignet med det en voksen person ville. Det sirkulatoriske eller respiratoriske systemet til voksne fungerer slik at det kompenserer for kroppen i en krise, slik som ved alvorlig sykdom som kan oppstå hvor som helst i kroppen. Dette er blant faktorene som indikerer større sårbarhet hos barn. Et ikke ferdig utviklet immunforsvar er et annet eksempel.

Når barn blir syke, vil enkelte ofte si at symptomene på dette er de samme for de voksne, bortsett i fra at de er mindre uttalte fordi de er barn og alt er mindre. Dette er derimot ikke sant, hos barn kan sykdom komme til uttrykk på helt andre måter enn hos voksne. Det kan derfor være vanskelig å avdekke sykdom hos barn så lenge man ikke er faglært. På samme måte kan man ikke måle puls eller blodtrykk ut i fra samme referanseområder som voksne, da barn har helt egne referanseområder ut i fra ulike aldersgrupper og faser i utvikling.

Hvordan kan man forebygge potensielt alvorlige påkjenninger?

Som foreldre, har man et stort ansvar ovenfor barna til å følge opp med rutinemessige kontroller hos lege eller på helsestasjon. I en veldig travel hverdag, med fast jobb, oppgaver hjemme, og flere barn som må følges opp, kan dette vise seg å være svært utfordrende. En ny trend som raskt begynner å bli svært populær er kry, der man oppretter en videosamtale med en lege. På denne måten kan barnet følges opp, du får rådgivning og behandling til barnet, og du som er forelder kan få svar på eventuelle bekymringer og andre spørsmål. Legene som jobber innenfor dette spesifikke fagfeltet har alle de standard kvalifikasjoner som man også finner på ordinære legekontor i Norge. Alle legene har norsk autorisasjon, med mye erfaring og variert kompetanse, og spesialisering innen allmennmedisin.

Det er også andre tiltak som kan gjøres, som er forebyggende. Et barns helse kan optimaliseres på ulike måter, blant annet via kosthold og aktivitet. Noe som er veldig aktuelt i dag er manglende aktivisering av barn, da vi nå lever i en kultur dominert av teknologisk underholdning hos barn, som man ser kan ha flere negative konsekvenser. Når barn oppnår en passende mengde fysisk aktivitet, reduseres risikoen for blant annet overvekt betydelig. Overvekt i tidlig alder disponerer for senere utvikling av alvorlige komplikasjoner, slik som åreforkalkning. Det disponerer også for utvikling av psykiske påkjenninger i en tidlig alder.