Sunt nettvett for barna!

Teknologiens verden er kommet for å bli, og det uansett hva man personlig mener om det. Undersøkelser viser at barn og unge bruker mesteparten av fritiden sin på nett, det være seg mobil, nettbrett eller laptopp. Samtidig kan man lese undersøkelser som konkluderer med at barn og unge er for lite aktive. De har en dårligere motorisk utvikling enn tidligere og mange er lite løsningsorienterte. Hvor feilen ligger for dette kan nok diskuteres i det vide og det brede. En ting er likevel bred enighet om, barn trenger utfordringer på mange forskjellige plan. Kan man si at et barn som sitter flere timer å spiller spill på mobil utfordres på flere områder? Her er svaret både ja og nei. Spill kan godt gi utfordringer for eksempel når det kommer til øye-hånd koordinasjon, forstå skrift og tale, et nytt språk og videre. Utfordringen barnet ikke får er ofte det å være kreativ, grovmotoriske -og koordineringsutfordringer av kroppen.

Fremskritt har sin kostnad

Det er kanskje mange foreldre som drømmer tilbake til egen barndom, og skulle ønsket det var på samme måten i dag. Barn som lekte ute uansett vær, barn som fant på egne leker, barn som leste bøker og videre. Heldigvis trenger det ikke være noen motsetning til dette og dagens teknologiske verden. Det hele handler om å finne en god kombinasjon av disse to verdenene.Noe som kan enes om både av barn og voksne. Den økte bruken av mobil apper og spill må nok dagens voksne ta på sin kappe. Det er faktisk de som har latt dette få ta overhånd, men det er fullt mulig å snu. Dagens voksne trenger ikke ha dårlig samvittighet for dette. Det er en naturlig følge av de endringene som har kommet, og en har rett og slett ikke tenkt over hvor dette kan ende. Bruk gjerne app’er, spill og annet til barna. La det få være en del av utviklingen og legg så på andre ting i tillegg. Den oppvoksende slekt vil ha behov for teknologisk kunnskap, alt fra programmering til enklere ting, for eksempel bruk en lånekalkulator og forstå hvordan den fungerer.

Lag regler for bruk

Det er ikke til å komme fra at voksne går frem som eksempler på bruk av teknologi. Det være seg å lete opp tilbud fra sambla.no, scrolle gjennom Facebook, poste bilder på Instagram eller annet. Hva med å lage noen regler for barn og voksne for nettbruk? Nei, de trenger ikke være like. Det er tross alt forskjell på barn og voksne. Reglene kan for eksempel inneholde når det er greit med spill eller film på mobilen. Nettbruk kan være noe som topper annen aktivitet og videre. Her er mange løsninger og ikke alt passer for alle. Det kan nok virke fremmed og vanskelig til å begynne med, men belønningen finnes i enden. Barna vil raskt bli mer sosiale, aktive og kreative, kanskje de til og med begynner med noe nytt. Barn lærer mye gjennom sosialt samspill og lek sammen med andre. Dette er læring som gir dem ressurser de absolutt trenger videre i livet.